سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها با هدف پایش پیگیری و سازماندهی قراردادهای بخش ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور راه اندازی گردیده است.

0+

قرارداد ها

0+

تعداد مجریان

0+

تعداد کارفرمایان

0

م.ر

+

ارزش قراردادها

آخرین قراردادها

دستگاه سنجش میزان کلروفیل در اعماق مختلف مخازن سدها

عنوان قرارداد :

عیسی کهن باغخیراتی(792601777)

مجری :

موسسه تحقیقات آب

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

تعیین پنجره ایمن وزن گل مبتنی بر مدلسازی ژئومکانیکی یک بعدی چاه و کاربرد آن در چاه های منتخب

عنوان قرارداد :

عباس هاشمی زاده(0384858910)

مجری :

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

مشاوره پژوهشی جهت طراحی و پیاده‌سازی ساختار پژوهش در شرکت کارفرما و تشکیل شبکه نخبگانی

عنوان قرارداد :

محمد ابراهیم حاجی آبادی(5749837300)

مجری :

شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

مطالعه،پژوهش،تهیه و تدوین برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری پایدار شهر طرقبه

عنوان قرارداد :

علیرضا چشمی(0780164921)

مجری :

شهرداری طرقبه

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

بررسی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و ناهنجاری های قامتی کارگران شرکت نگین تجارت چوبینه

عنوان قرارداد :

کیوان حجازی(0946315418)

مجری :

شرکت نگین تجارت چوبینه

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان خراسان شمالی به تعداد 23 روستای دهستان آذری شهرستان اسفراین

عنوان قرارداد :

حسین قدرتی(0792791002)

مجری :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

طراحی و ساخت یک دستگاه دوربین بینایی درون کوره پخت سیمان

عنوان قرارداد :

هادی برزویی(0790478315)

مجری :

شرکت سیمان سبزوار

کارفرما :

در حال اجرا

وضعیت :

شناسایی و تحلیل فاکتورهای علمی و فنی مورد نیاز ارتقا مربیان دارت از درجه سه به درجه دو

عنوان قرارداد :

محمدرضا شهابی کاسب(0795008503)

مجری :

انجمن دارت ایران

کارفرما :

وضعیت :

طرح توجیهی ایجاد بخش پیراکوه

عنوان قرارداد :

محمد جواد صفایی(0700241507)

مجری :

دهیاری و شورای اسلامی روستای برغمد

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

محاسبه ارزش حرارتی سوخت (گاز طبیعی)مورد استفاده برای کوره ها به همراه طراحی و ساخت سیلندرهای نمونه گیری گاز

عنوان قرارداد :

علی خوش سیما(793768063)

مجری :

شرکت سیمان سبزوار

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

قراردادها بر حسب وضعیت

قراردادها بر حسب گروه ها

معرفی سامانه پایش قرادادها
سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

راه های ارتباطی

شماره تماس :‌05144012959

ایمیل : community.hakim@hsu.ac.ir

آدرس : خراسان رضوی- سبزوار-توحیدشهر-پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

طراحی و توسعه توسط پرشین داده