سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها با هدف پایش پیگیری و سازماندهی قراردادهای بخش ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور راه اندازی گردیده است.

0+

قرارداد ها

0+

تعداد مجریان

0+

تعداد کارفرمایان

0

م.ر

+

ارزش قراردادها

آخرین قراردادها

امکان‌سنجی انرژی خورشیدی جهت تأمین 20 درصد برق مصرفی

عنوان قرارداد :

محمد کمالی مقدم

مجری :

شهرداری ریوند

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

بررسی خواص مکانیکی بتن با استفاده از پسماند کارخانجات قند )بازیافت کیک کربن(

عنوان قرارداد :

رسول شادنیا

مجری :

بنیاد بتن اصفهان

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

بررسی قابلیت فتوکاتالیستی دو ترکیب H5PW10V2O40ZnO-NH2/ و H5PW10V2O40/TPP در واکنش فتوشیمیایی تبدیل گاز نیتروژن به آمونیاک (Nitrogen Photofixation)

عنوان قرارداد :

رضا طیبی

مجری :

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

شناسایی و اولویت بندی مناطق برداشت گرد و غبار با لستفاده از سنجش از دور و داده کاوی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز هیرمند و سیستان و بلوچستان

عنوان قرارداد :

مهدی زارعی

مجری :

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

بررسی اجرای خطوط ریلی در کاهش ترافیک درون شهری، کاهش آلاینده ها و افزایش ایمنی ترافیک

عنوان قرارداد :

مهدی دیمی دشت بیاض

مجری :

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

بازنگري دقیق وضعیت تاکسونومیکی خزندگان ایران با استفاده از شیوه و دیدگاه رمزنگاري) ،DNA Barcoding) DNAقسمت دوم: مارها

عنوان قرارداد :

اسکندر رستگار پویانی

مجری :

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

تدوین سند توسعه روستای علی آباد شور

عنوان قرارداد :

علیرضا حمیدیان

مجری :

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان سبزوار

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

مطالعه عکسهای هوایی و مطالعه برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های فشار ضعیف برق و روشنایی معابر در سیستم GISدر شهرستان خوشاب

عنوان قرارداد :

کاظم علی آبادی

مجری :

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

مطالعه عکسهای هوایی و مطالعه برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های فشار ضعیف برق و روشنایی معابر در سیستم GISدر شهرستان جغتای

عنوان قرارداد :

کاظم علی آبادی

مجری :

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

مطالعه عکسهای هوایی و مطالعه برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های فشار ضعیف برق و روشنایی معابر در سیستم GIS در شهرستان سبزوار

عنوان قرارداد :

کاظم علی آبادی

مجری :

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

کارفرما :

خاتمه یافته

وضعیت :

قراردادها بر حسب وضعیت

قراردادها بر حسب گروه ها

معرفی سامانه پایش قرادادها
سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

سامانه پایش قراردادها

سامانه پایش قراردادها در سال 1399 با هدف یکپارچه سازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به سفارش وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط شرکت سبلان پایدار پیاده سازی شده است.

راه های ارتباطی

شماره تماس :‌05144012959

ایمیل : community.hakim@hsu.ac.ir

آدرس : خراسان رضوی- سبزوار-توحیدشهر-پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

طراحی و توسعه توسط پرشین داده